Rabu, Januari 28, 2009

bercinta mengikut panduan islam

Dalam Al-Quran dalam surah Al-Nur ayat 30-31 memerintahkan kaum lelaki dan wanita Islam menutup pandangan dari perkara maksiat, menjaga kehormatan diri dan tidak boleh menzahirkan perhiasan badan kecuali yang biasa kelihatan sahaja iaitu muka dan tapak tangan bagi kaum wanita. Perasaan cinta sebenarnya adalah perasaan semulajadi yang wujud pada badan manusia. Mereka cinta kepada ayah ibu, anak, sahabat handai dan lain-lain. Islam tidak pernah melarang cinta ini, cuma yang Islam tekankan ialah teknik bercinta itu sendiri. Jika cinta seseorang itu kepada bapa dan ibunya melebihi cinta kepada Allah dan rasulnya, jelas perbuatannya ini satu perbuatan yang bercanggah dengan nas al-Quran. Seseorang yang bercinta mengikut cara Islam begitu mudah, tidak payah sebagaimana sangkaan sesetengah pihak. Apabila hatinya berkenan kepada seseorang gadis hendaklah ia menunaikan solat hajat atau istikharan dua rakaat. Setelah keputusannya bulat kepada gadis terlibat hendaklah ia meminang gadis itu melalui ibubaoanya atau secara terus kepada gadis terlibat, seterusnya melangsungkan perkahwinan. Setelah berkahwin bolehlah suami tadi bercinta dengan isterinya sebanyak mana yang ia mahu, kerana cara ini adalah satu cara yang paling halal di sisi Allah dan syarak. Inilah satu-satu caranya bercinta dalam Islam, bukan sebagaimana yang banyak berlaku sekarang bercinta-cinta bertahun-tahun sehingga banyak berlaku perkara mungkar dan maksiat dan menjadi masalah kepada negara.

Selasa, Januari 27, 2009

dilarang mengatakan "aku lupa ayat ini"

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda, 'Sungguh buruk orang yang berkata, ‘Aku lupa ayat ini dan ini!' Namun sebenarnya ia dibuat lupa (oleh Allah SWT),” (HR Bukhari [5039] dan Muslim [791]). Masih dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, 'Janganlah seseorang dari kalian mengatakan, 'Aku lupa ayat ini dan ini.' Akan tetapi ia dibuat lupa (oleh Allah SWT)," (HR Muslim [790 dan 229]). Kandungan Bab: Larangan mengatakan, "Aku lupa ayat ini dan ini." Sebab perkataan tersebut mengesankan ketidakpeduliannya terhadap Al-Qur’an. Sebab, biasanya lupa itu terjadi karena tidak mengulang-ulanginya atau karena sering melalaikannya. Andaikata ia rutin membacanya dan mengulang-ulangnya dalam shalat niscaya hafalannya akan awet dan ia akan mudah mengingatnya. Perkataan seseorang, Aku lupa ayat ini, merupakan persaksian atas kelalaian dirinya. Boleh mengatakan, "Aku dibuat lupa ayat ini dan ini atau aku dibuat terlupa ayat ini dan ini." Yakni Allah-lah yang membuatnya lupa. Dan ini merupakan penyandaran perbuatan tersebut kepada Allah yang telah menciptakannya. Kita harus selalu mengulang-ulangi Al-Qur’an dan memelihara hafalannya serta selalu mengingat-ingatnya. Karena hafalan Al-Qur’an itu lebih cepat hilangnya dari dada kita daripada unta yang terlepas dari ikatannya. Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 1/231-232.

Khamis, Januari 22, 2009

asal-usul yahudi yang dilaknat oleh Allah taala...-siri 1-

Kita lihat pada masa ini bagaimana keganasan Israel di bumi Palestin, tidak kira tua atau muda saudara kita, tidak kira lelaki atau wanita saudara kita, dikencam begitu hina. Antara ceritanya adalah Wujudnya kaum yahudi dan sejarah kehidupannya, tertubuhnya Pergerakan Zionis dan Pencerobohan dibumi Palestin. Semoga segala cerita ini akan membuka minda kita dan memberi iktibar pada kehidupan kita tentang asal usul kaum Yahudi. Asal-usul kaum yang dilaknat oleh Allah s.w.t…Pada masa ini ramai orang yang beranggapan bahawa Hebrew, Bani Israel dan Yahudi itu adalah sama sahaja. Tapi sebenarnya, setiap satu dari yang disebutkan itu adalah berbeza. Hebrew merupakan satu bahasa dan bukan rumpun bangsa. Bahasa Hebrew digunakan oleh puak nomad Semitic yang tinggal di Timur Mediterranean sebelum tahun 1300 sebelum Masihi.Bani Israel pula adalah merupakan satu rumpun bangsa yang sememangnya pernah wujud dalam sejarah manusia. Manakala Yahudi pula adalah satu kumpulan manusia yang telah mengamalkan peradaban Hebrew dan BaniIsrael. Orang-orang Yahudi sebenarnya tergolong dari berbagai-bagai rumpun bangsa dan bukan satu bangsa yang tulen. Ia merupakan tidak lebih daripada sekumpulan komuniti manusia yang berjaya memelihara identiti mereka selama 1900 tahun. Iaitu dari tarikh musnahnya wilayah kekuasaan Rom yang dikenali sebagai Judea dalam tahun 135 Masihi sehinggalah penubuhan Negara Israel dalam tahun 1948. Dalam tahun 1970, Parlimen Israel telah meluluskan satu undang-undang yang mentafsirkan Yahudi sebagai seorang yang dilahirkan daripada seorang ibu Yahudi. Satu tafsiran yang tidak mempunyai erti langsung. Apa yang telah mengekalkan perpaduan mereka ini ialah keteguhan mereka dalam memegang dan mengamalkan agama yang dikenali sebagai Judaisme. Orang-orang Yahudi mengabadikan diri mereka yang begitu mendalam dan bersungguh-sungguh terhadap ilmu pengetahuan. Kepada mereka, mempelajari ilmu pengetahuan adalah satu-satunya amalan keagamaan yang mesti dilakukan di dalam apa jua keadaan sekalipun. Bagaimanapun, rata-rata, Yahudi adalah orang yang tidak sepatutnya diberi muka di atas bumi ini. Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka dengan mudah tunduk kepada tekanan-tekanan dan desakan Yahudi. Bagaimanakah hanya sekumpulan komuniti manusia boleh diberikan sebuah Negara. Negara itu pula adalah sebuah Negara milik orang lain. Yahudi tidak dikehendaki walau di mana-mana pun. Di antara tahun 132 hingga 135 Yahudi telah diharamkan memasuki Jerusalem. Sesiapa sahaja di kalangan mereka yang melanggar perintah itu akan dihukum bunuh. Dalam kurun ke-enam pula, orang-orang Yahudi yang merempat di Sepanyol telah diletakkan ke satu taraf kedudukan yang paling hina sekali. Semasa kebangkitan agama Kristian di Eropah, ramai orang Yahudi telah dibunuh di atas tuduhan telah menyebabkan kematian Nabi Isa. Dalam zaman Perang Salib yang berlaku di antara kurun Masihi yang ke-11 hingga kurun Masihi yang ke-13, ramai lagi orang Yahudi yang telah dibunuh. Dalam tahun 1215, majlis Gereja Roman Katholik telah mengarahkan supaya semua orang Yahudi memakai tanda pengenalan.

Isnin, Januari 19, 2009

persoalan dan jawapan tentang hukum pergaulan antara lelaki dan perempuan...

Banyak perkataan dan fatwa seputar masalah (boleh tidaknya)laki-laki bergaul dengan perempuan (dalam satu tempat). Kamidengar diantara ulama ada yang mewajibkan wanita untuk tidakkeluar dari rumah kecuali ke kuburnya, sehingga ke masjidpun mereka dimakruhkan. Sebagian lagi ada yangmengharamkannya, karena takut fitnah dan kerusakan zaman. Mereka mendasarkan pendapatnya pada perkataan Ummul Mu'mininAisyah r.a.: "Seandainya Rasulullah saw. mengetahui apa yangdiperbuat kaum wanita sepeninggal beliau, niscaya beliaumelarangnya pergi ke masjid." Kiranya sudah tidak samar bagi Ustadz bahwa wanita jugaperlu keluar rumah ketengah-tengah masyarakat untuk belajar,bekerja, dan bersama-sama di pentas kehidupan. Jika ituterjadi, sudah tentu wanita akan bergaul dengan laki-laki,yang boleh jadi merupakan teman sekolah, guru, kawan kerja,direktur perusahaan, staf, dokter dan sebagainya. Pertanyaan kami, apakah setiap pergaulan antara laki-lakidengan perempuan itu terlarang atau haram? Apakah mungkinwanita akan hidup tanpa laki-laki, terlebih pada zaman yangkehidupan sudah bercampur aduk sedemikian rupa? Apakahwanita itu harus selamanya dikurung dalam sangkar, yangmeskipun berupa sangkar emas, ia tak lebih sebuah penjara?Mengapa laki-laki diberi sesuatu (kebebasan) yang tidakdiberikan kepada wanita? Mengapa laki-laki dapatbersenang-senang dengan udara bebas, sedangkan wanitaterlarang menikmatinya? Mengapa persangkaan jelek itu selaludialamatkan kepada wanita, padahal kualitas keagamaan,pikiran, dan hati nurani wanita tidak lebih rendah daripadalaki-laki? Wanita - sebagaimana laki-laki - punya agama yangmelindunginya, akal yang mengendalikannya, dan hati nurani(an-nafs al-lawwamah) yang mengontrolnya. Wanita,sebagaimana laki-laki, juga punya gharizah atau keinginanyang mendorong pada perbuatan buruk (an-nafs al-ammarahbis-su). Wanita dan laki-laki sama-sama punya setan yang dapat menyulap kejelekan menjadi keindahan serta membujukrayu mereka. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua peraturan yang ketatuntuk wanita itu benar-benar berasal dari hukum Islam? Kami mohon Ustadz berkenan menjelaskan masalah ini, danbagaimana seharusnya sikap kita? Dengan kata lain, bagaimanapandangan syariat terhadap masalah ini? Atau, bagaimanaketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang sahih, bukan katasi Zaid dan si Amr. Semoga Allah memberi taufik kepada Ustadz untuk menjelaskankebenaran dengan mengemukakan dalil-dalilnya. JAWABAN Kesulitan kita - sebagaimana yang sering saya kemukakan -ialah bahwa dalam memandang berbagai persoalan agama,umumnya masyarakat berada dalam kondisi ifrath (berlebihan)dan tafrith (mengabaikan). Jarang sekali kita temukan sikap tawassuth (pertengahan) yang merupakan salah satu keistimewaan dan kecemerlangan manhaj Islam dan umat Islam. Sikap demikian juga sama ketika mereka memandang masalahpergaulan wanita muslimah di tengah-tengah masyarakat. Dalamhal ini, ada dua golongan masyarakat yang salingbertentangan dan menzalimi kaum wanita. Pertama, golongan yang kebarat-baratan yang menghendakiwanita muslimah mengikuti tradisi Barat yang bebas tetapimerusak nilai-nilai agama dan menjauh dari fitrah yang lurusserta jalan yang lempang. Mereka jauh dari Allah yang telahmengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya untukmenjelaskan dan menyeru manusia kepada-Nya. Mereka menghendaki wanita muslimah mengikuti tata kehidupanwanita Barat "sejengkal demi sejengkal, sehasta demisehasta" sebagaimana yang digambarkan oleh hadits Nabi,sehingga andaikata wanita-wanita Barat itu masuk ke lubangbiawak niscaya wanita muslimah pun mengikuti di belakangnya.Sekalipun lubang biawak tersebut melingkar-lingkar, sempit,dan pengap, wanita muslimah itu akan tetap merayapinya. Darisinilah lahir "solidaritas" baru yang lebih dipopulerkandengan istilah "solidaritas lubang biawak." Mereka melupakan apa yang dikeluhkan wanita Barat sekarangserta akibat buruk yang ditimbulkan oleh pergaulan bebasitu, baik terhadap wanita maupun laki-laki, keluarga, danmasyarakat. Mereka sumbat telinga mereka darikritikan-kritikan orang yang menentangnya yang datang silihberganti dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Baratsendiri. Mereka tutup telinga mereka dari fatwa para ulama,pengarang, kaum intelektual, dan para muslihin yangmengkhawatirkan kerusakan yang ditimbulkan peradaban Barat,terutama jika semua ikatan dalan pergaulan antara laki-lakidan perempuan benar-benar terlepas. Mereka lupa bahwa tiap-tiap umat memiliki kepribadiansendiri yang dibentuk oleh aqidah dan pandangannya terhadapalam semesta, kehidupan, tuhan, nilai-nilai agama, warisanbudaya, dan tradisi. Tidak boleh suatu masyarakat melampauitatanan suatu masyarakat lain. Kedua, golongan yang mengharuskan kaum wanita mengikutitradisi dan kebudayaan lain, yaitu tradisi Timur, bukantradisi Barat. Walaupun dalam banyak hal mereka telahdicelup oleh pengetahuan agama, tradisi mereka tampak lebihkokoh daripada agamanya. Termasuk dalam hal wanita, merekamemandang rendah dan sering berburuk sangka kepada wanita. Bagaimanapun, pandangan-pandangan diatas bertentangan denganpemikiran-pemikiran lain yang mengacu pada Al-Qur'anul Karimdan petunjuk Nabi saw. serta sikap dan pandangan parasahabat yang merupakan generasi muslim terbaik. Ingin saya katakan disini bahwa istilah ikhtilath(percampuran) dalam lapangan pergaulan antara laki-lakidengan perempuan merupakan istilah asing yang dimasukkandalam "Kamus Islam." Istilah ini tidak dikenal dalamperadaban kita selama berabad-abad yang silam, dan barudikenal pada zaman sekarang ini saja. Tampaknya inimerupakan terjemahan dari kata asing yang punya konotasitidak menyenangkan terhadap perasaan umat Islam. Barangkalilebih baik bila digunakan istilah liqa' (perjumpaan),muqabalah (pertemuan), atau musyarakrah (persekutuan)laki-laki dengan perempuan. Tetapi bagaimanapun juga, Islam tidak menetapkan hukumsecara umum mengenai masalah ini. Islam justrumemperhatikannya dengan melihat tujuan atau kemaslahatanyang hendak diwujudkannya, atau bahaya yangdikhawatirkannya, gambarannya, dan syarat-syarat yang harusdipenuhinya, atau lainnya. Sebaik-baik petunjuk dalam masalah ini ialah petunjuk NabiMuhammad saw., petunjuk khalifah-khalifahnya yang lurus, dansahabat-sahabatnya yang terpimpin. Orang yang mau memperhatikan petunjuk ini, niscaya ia akantahu bahwa kaum wanita tidak pernah dipenjara atau diisolasiseperti yang terjadi pada zaman kemunduran umat Islam. Pada zaman Rasulullah saw., kaum wanita biasa menghadirishalat berjamaah dan shalat Jum'at. Beliau saw. menganjurkanwanita untuk mengambil tempat khusus di shaf (baris)belakang sesudah shaf laki-laki. Bahkan, shaf yang palingutama bagi wanita adalah shaf yang paling belakang. Mengapa?Karena, dengan paling belakang, mereka lebih terpeliharadari kemungkinan melihat aurat laki-laki. Perlu diketahuibahwa pada zaman itu kebanyakan kaum laki-laki belummengenal celana. Pada zaman Rasulullah saw. (jarak tempat shalat) antaralaki-laki dengan perempuan tidak dibatasi dengan tabir samasekali, baik yang berupa dinding, kayu, kain, maupunlainnya. Pada mulanya kaum laki-laki dan wanita masuk kemasjid lewat pintu mana saja yang mereka sukai, tetapikarena suatu saat mereka berdesakan, baik ketika masukmaupun keluar, maka Nabi saw. bersabda: "Alangkah baiknya kalau kamu jadikan pintu ini untuk wanita" Dari sinilah mula-mula diberlakukannya pintu khusus untukwanita, dan sampai sekarang pintu itu terkenal denganistilah "pintu wanita."Kaum wanita pada zaman Nabi saw. juga biasa menghadirishalat Jum'at, sehingga salah seorang diantara mereka adayang hafal surat "Qaf." Hal ini karena seringnya merekamendengar dari lisan Rasulullah saw. ketika berkhutbahJum'at. Kaum wanita juga biasa menghadiri shalat Idain (Hari RayaIdul Fitri dan Idul Adha). Mereka biasa menghadiri hari rayaIslam yang besar ini bersama orang dewasa dan anak-anak,laki-laki dan perempuan, di tanah lapang dengan bertahlildan bertakbir. Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Athiyah, katanya: "Kami diperintahkan keluar (untuk menunaikan shalat danmendengarkan khutbah) pada dua hari raya, demikian pulawanita-wanita pingitan dan para gadis." Dan menurut satu riwayat Ummu Athiyah berkata: "Rasulullah saw. menyuruh kami mengajak keluar kaum wanitapada hari raya Fitri dan Adha, yaitu wanita-wanita muda,wanita-wanita yang sedang haid, dan gadis-gadis pingitan.Adapun wanita-wanita yang sedang haid, mereka tidakmengerjakan shalat, melainkan mendengarkan nasihat dandakwah bagi umat Islam (khutbah, dan sebagainya). Aku (UmmuAthiyah) bertanya, 'Ya Rasulullah salah seorang diantarakami tidak mempunyai jilbab.' Beliau menjawab, 'Hendaklahtemannya meminjamkan jilbab yang dimilikinya.'"1 Ini adalah sunnah yang telah dimatikan umat Islam di semuanegara Islam, kecuali yang belakangan digerakkan olehpemuda-pemuda Shahwah Islamiyyah (Kebangkitan Islam). Merekamenghidupkan sebagian sunnah-sunnah Nabi saw. yang telahdimatikan orang, seperti sunnah i'tikaf pada sepuluh hariterakhir bulan Ramadhan dan sunnah kehadiran kaum wanitapada shalat Id. Kaum wanita juga menghadiri pengajian-pengajian untukmendapatkan ilmu bersama kaum laki-laki di sisi Nabi saw.Mereka biasa menanyakan beberapa persoalan agama yangumumnya malu ditanyakan oleh kaum wanita. Aisyah r.a. pernahmemuji wanita-wanita Anshar yang tidak dihalangi oleh rasamalu untuk memahami agamanya, seperti menanyakan masalahjinabat, mimpi mengeluarkan sperma, mandi junub, haid,istihadhah, dan sebagainya. Tidak hanya sampai disitu hasrat mereka untuk menyaingi kaumlaki-laki dalam menimba-ilmu dari Rasululah saw. Mereka jugameminta kepada Rasulullah saw. agar menyediakan haritertentu untuk mereka, tanpa disertai kaum laki-laki. Halini mereka nyatakan terus terang kepada Rasulullah saw.,"Wahai Rasulullah, kami dikalahkan kaum laki-laki untukbertemu denganmu, karena itu sediakanlah untuk kami haritertentu untuk bertemu denganmu." Lalu Rasulullah saw.menyediakan untuk mereka suatu hari tertentu guna bertemudengan mereka, mengajar mereka, dan menyampaikanperintah-perintah kepada mereka.2 Lebih dari itu kaum wanita juga turut serta dalam perjuanganbersenjata untuk membantu tentara dan para mujahid, sesuaidengan kemampuan mereka dan apa yang baik mereka kerjakan,seperti merawat yang sakit dan terluka, disamping memberikanpelayanan-pelayanan lain seperti memasak dan menyediakan airminum. Diriwayatkan dari Ummu Athiyah, ia berkata: "Saya turut berperang bersama Rasulullah saw. sebanyak tujuhkali, saya tinggal di tenda-tenda mereka, membuatkan merekamakanan, mengobati yang terluka, dan merawat yang sakit."3 Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas: "Bahwa Aisyah dan Ummu Sulaim pada waktu perang Uhud sangatcekatan membawa qirbah (tempat air) di punggungnya kemudianmenuangkannya ke mulut orang-orang, lalu mengisinya lagi."4 Aisyah r.a. yang waktu itu sedang berusia belasan tahunmenepis anggapan orang-orang yang mengatakan bahwakeikutsertaan kaum wanita dalam perang itu terbatas bagimereka yang telah lanjut usia. Anggapan ini tidak dapatditerima, dan apa yang dapat diperbuat wanita-wanita yangtelah berusia lanjut dalam situasi dan kondisi yang menuntutkemampuan fisik dan psikis sekaligus? Imam Ahmad meriwayatkan bahwa enam orang wanita mukmin turutserta dengan pasukan yang mengepung Khaibar. Mereka memungutanak-anak panah, mengadoni tepung, mengobati yang sakit,mengepang rambut, turut berperang di jalan Allah, dan Nabisaw memberi mereka bagian dari rampasan perang. Bahkan terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwasebagian istri para sahabat ada yang turut serta dalampeperangan Islam dengan memanggul senjata, ketika adakesempatan bagi mereka. Sudah dikenal bagaimana yangdilakukan Ummu Ammarah Nusaibah binti Ka'ab dalam perangUhud, sehingga Nabi saw. bersabda mengenai dia, "Sungguhkedudukannya lebih baik daripada si Fulan dan si Fulan." Demikian pula Ummu Sulaim menghunus badik pada waktu perangHunain untuk menusuk perut musuh yang mendekat kepadanya. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, anaknya (anak UmmuSulaim) bahwa Ummu Sulaim menghunus badik pada waktu perangHunain, maka Anas menyertainya. Kemudian suami Ummu SulaimAbu Thalhah, melihatnya lantas berkata, "Wahai Rasulullah,ini Ummu Sulaim membawa badik." Lalu Rasululah saw. bertanyakepada Ummu Sulaim, "Untuk apa badik ini? Ia menjawab, "Sayamengambilnya, apabila ada salah seorang musyrik mendekatisaya akan saya tusuk perutnya dengan badik ini." KemudianRasulullah saw. tertawa.5 Imam Bukhari telah membuat bab tersendiri didalam Shahih-nyamengenai peperangan yang dilakukan kaum wanita. Ambisi kaum wanita muslimah pada zaman Nabi saw. untuk turutperang tidak hanya peperangan dengan negara-negara tetanggaatau yang berdekatan dengan negeri Arab seperti Khaibar danHunain saja tetapi mereka juga ikut melintasi lautan danikut menaklukkan daerah-daerah yang jauh guna menyampaikanrisalah Islam. Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Anas bahwapada suatu hari Rasulullah saw. tidur siang di sisi UmmuHaram binti Mulhan - bibi Anas - kemudian beliau bangunseraya tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, "Mengapa engkautertawa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ada beberapaorang dari umatku yang diperlihatkan kepadaku berperang fisabilillah. Mereka menyeberangi lautan seperti raja-rajanaik kendaraan." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah,doakanlah kepada Allah agar Dia menjadikan saya termasukdiantara mereka." Lalu Rasulullah saw. mendoakannya.6 Dikisahkan bahwa Ummu Haram ikut menyeberangi lautan padazaman Utsman bersama suaminya Ubadah bin Shamit ke Qibris.Kemudian ia jatuh dari kendaraannya (setelah menyeberang)disana, lalu meninggal dan dikubur di negeri tersebut,sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli sejarah.7 Dalam kehidupan bermasyarakat kaum wanita juga turut sertaberdakwah: menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dariperbuatan munkar, sebagaimana firman Allah: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuansebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yanglain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegahdari yang munkar..." (at-Taubah: 71 ) Diantara peristiwa yang terkenal ialah kisah salah seorangwanita muslimah pada zaman khalifah Umar bin Khattab yangmendebat beliau di sebuah masjid. Wanita tersebut menyanggahpendapat Umar mengenai masalah mahar (mas kawin), kemudianUmar secara terang-terangan membenarkan pendapatnya, serayaberkata, "Benar wanita itu, dan Umar keliru." Kisah inidisebutkan oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan suratan-Nisa', dan beliau berkata, "Isnadnya bagus." Pada masapemerintahannya, Umar juga telah mengangkat asy-Syifa bintiAbdullah al-Adawiyah sebagai pengawas pasar. Orang yang mau merenungkan Al-Qur'an dan hadits tentangwanita dalam berbagai masa dan pada zaman kehidupan pararasul atau nabi, niscaya ia tidak merasa perlu mengadakantabir pembatas yang dipasang oleh sebagian orang antaralaki-laki dengan perempuan. Kita dapati Musa - ketika masih muda dan gagah perkasa -bercakap-cakap dengan dua orang gadis putri seorang syekhyang telah tua (Nabi Syusaib; ed.). Musa bertanya kepadamereka dan mereka pun menjawabnya dengan tanpa merasaberdosa atau bersalah, dan dia membantu keduanya dengansikap sopan dan menjaga diri. Setelah Musa membantunya,salah seorang di antara gadis tersebut datang kepada Musasebagai utusan ayahnya untuk memanggil Musa agar menemuiayahnya. Kemudian salah seorang dari kedua gadis itumengajukan usul kepada ayahnya agar Musa dijadikanpembantunya, karena dia seorang yang kuat dan dapatdipercaya. Marilah kita baca kisah ini dalam Al-Qur'an: "Dan tatkala ia (Musa) sampai di sumber air negeri Madyan iamenjumpai disana sekumpulan orang yang sedang meminumi(ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu,dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musaberkata, 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu.?)' Keduawanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat meminumi (ternakkami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan(ternaknya), sedangkan bapak kami adalah orang tua yangtelah lanjut umurnya.' Maka Musa memberi minum ternak ituuntuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempatyang teduh lalu berdoa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangatmemerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.'Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari keduawanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata, 'Sesungguhnyabapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap(kebaikan)-mu memberi minum (ternak)kami.' Maka tatkala Musamendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanyacerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata, 'Janganlah kamutakut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.'Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Ya bapakku,ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karenasesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untukbekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapatdipercaya.'" (al-Qashash: 23-26) Mengenai Maryam, kita jumpai Zakaria masuk ke mihrabnya danmenanyakan kepadanya tentang rezeki yang ada di sisinya: "... Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, iadapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, 'Hai Maryam,dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?' Maryam menjawab,'Makanan itu dari sisi Allah.' Sesungguhnya Allah memberirezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab."(AliImran: 37) Lihat pula tentang Ratu Saba, yang mengajak kaumnyabermusyawarah mengenai masalah Nabi Sulaiman: "Berkata dia (Bilqis), 'Hai para pembesar, berilah akupertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernahmemutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalammajlis-(ku).' Mereka menjawab, 'Kita adalah orang-orang yangmemilih kekuatan dan (juga) memilih keberanian yang sangat(dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; makapertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.' Diaberkata, 'Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatunegeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikanpenduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yangakan mereka perbuat." (an-Naml 32-34) Berikut ini percakapan antara Bilqis dan Sulaiman: "Dan ketika Bilqis datang, ditanyakantah kepadanya, 'Serupainikah singgasanamu?' Dia menjawab, 'Seakan akansinggasanamu ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuansebelumnya dan kamõ adalah orang-orang yang berserah diri.'Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah,mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karenasesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir.Dikatakan kepadanya, 'Masuk1ah ke dalam istana.' Makatatka1a ia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam airyang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. BerkatalahSulaiman, 'Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat darikaca. 'Berkata1ah Bilqis, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya akutelah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diribersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semestaalam.'"(an-Naml: 42-44) Kita tidak boleh mengatakan "bahwa syariat (dalam kisah diatas) adalah syariat yang hanya berlaku pada zaman sebelumkita (Islam) sehingga kita tidak perlu mengikutinya."Bagaimanapun, kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'antersebut dapat dijadikan petunjuk, peringatan, dan pelajaranbagi orang-orang berpikiran sehat. Karena itu, perkataanyang benar mengenai masalah ini ialah "bahwa syariat orangsebelum kita yang tercantum dalam Al-Qur' an dan As-Sunnahadalah menjadi syariat bagi kita, selama syariat kita tidakmenghapusnya." Allah telah berfirman kepada Rasul-Nya: "Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk olehAllah, maka ikutilah petunjuk mereka ..." (al-An'am: 90) Sesungguhnya menahan wanita dalam rumah dan membiarkannyaterkurung didalamnya dan tidak memperbolehkannya keluar darirumah oleh Al-Qur'an - pada salah satu tahap diantaratahapan-tahapan pembentukan hukum sebelum turunnya nash yangmenetapkan bentuk hukuman pezina sebagaimana yang terkenalitu - ditentukan bagi wanita muslimah yang melakukanperzinaan. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang sangatberat. Mengenai masalah ini Allah berfirman: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yangmenyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberipersaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalamrumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai memberijalan lain kepadanya." (an-Nisa': 15 ) Setelah itu Allah memberikan jalan bagi mereka ketika Diamensyariatkan hukum had, yaitu hukuman tertentu dalam syara'sebagai hak Allah Ta'ala. Hukuman tersebut berupa hukumandera (seratus kali) bagi ghairu muhshan (laki-laki atauwanita belum kawin) menurut nash Al-Qur'an, dan hukum rajambagi yang mahshan (laki-laki atau wanita yang sudah kawin)sebagaimana disebutkan dalam As-Sunnah. Jadi, bagaimana mungkin logika Al-Qur'an dan Islam akanmenganggap sebagai tindakan lurus dan tepat jika wanitamuslimah yang taat dan sopan itu harus dikurung dalam rumahselamanya? Jika kita melakukan hal itu, kita seakan-akanmenjatuhkan hukuman kepadanya selama-lamanya, padahal diatidak berbuat dosa. KESIMPULAN Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwapertemuan antara laki-laki dengan perempuan tidak haram,melainkan jaiz (boleh). Bahkan, hal itu kadang-kadangdituntut apabila bertujuan untuk kebaikan, seperti dalamurusan ilmu yang bermanfaat, amal saleh, kebajikan,perjuangan, atau lain-lain yang memerlukan banyak tenaga,baik dari laki-laki maupun perempuan. Namun, kebolehan itu tidak berarti bahwa batas-batasdiantara keduanya menjadi lebur dan ikatan-ikatan syar'iyahyang baku dilupakan. Kita tidak perlu menganggap diri kitasebagai malaikat yang suci yang dikhawatirkan melakukanpelanggaran, dan kita pun tidak perlu memindahkan budayaBarat kepada kita. Yang harus kita lakukan ialah bekerjasama dalam kebaikan serta tolong-menolong dalam kebajikandan takwa, dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkanoleh Islam. Batas-batas hukum tersebut antara lain: 1. Menahan pandangan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandang dengan syahwat, tidak berlama-lama memandang tanpa ada keperluan. Allah berfirman: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.' Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya ..."(an-Nur: 30-31) 2. Pihak wanita harus mengenakan pakaian yang sopan yang dituntunkan syara', yang menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Jangan yang tipis dan jangan dengan potongan yang menampakkan bentuk tubuh. Allah berfirman: "... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya ..." (an-Nur: 31 ) Diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa perhiasan yang biasa tampak ialah muka dan tangan. Allah berfirman mengenai sebab diperintahkan-Nya berlaku sopan: "... Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu ..." (al-Ahzab: 59) Dengan pakaian tersebut, dapat dibedakan antara wanita yang baik-baik dengan wanita nakal. Terhadap wanita yang baik-baik, tidak ada laki-laki yang suka mengganggunya, sebab pakaian dan kesopanannya mengharuskan setiap orang yang melihatnya untuk menghormatinya. 3. Mematuhi adab-adab wanita muslimah dalam segala hal, terutama dalam pergaulannya dengan laki-laki: a. Dalam perkataan, harus menghindari perkataan yang merayu dan membangkitkan rangsangan. Allah berfirman: "... Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." (al-Ahzab: 32) b. Dalam berjalan, jangan memancing pandangan orang. Firman Allah: "... Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan..." (an-Nur: 31) Hendaklah mencontoh wanita yang diidentifikasikan oleh Allah dengan firman-Nya: "Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan ..." (al-Qashash: 25) c. Dalam gerak, jangan berjingkrak atau berlenggak-lenggok, seperti yang disebut dalam hadits: "(Yaitu) wanita-wanita yang menyimpang dari ketaatan dan menjadikan hati laki-laki cenderung kepada kerusakan (kemaksiatan).8 HR Ahmad dan Muslim) Jangan sampai ber-tabarruj (menampakkan aurat) sebagaimana yang dilakukan wanita-wanita jahiliah tempo dulu atau pun jahiliah modern 4. Menjauhkan diri dari bau-bauan yang harum dan warna-warna perhiasan yang seharusnya dipakai di rumah, bukan di jalan dan di dalam pertemuan-pertemuan dengan kaum laki-laki. 5. Jangan berduaan (laki-laki dengan perempuan) tanpa disertai mahram. Banyak hadits sahih yang melarang hal ini seraya mengatakan, 'Karena yang ketiga adalah setan.' Jangan berduaan sekalipun dengan kerabat suami atau istri. Sehubungan dengan ini, terdapat hadits yang berbunyi: "Jangan kamu masuk ke tempat wanita." Mereka (sahabat) bertanya, "Bagaimana dengan ipar wanita." Beliau menjawab, "Ipar wanita itu membahayakan." (HR Bukhari) Maksudnya, berduaan dengan kerabat suami atau istri dapat menyebabkan kebinasaan, karena bisa jadi mereka duduk berlama-lama hingga menimbulkan fitnah. 6. Pertemuan itu sebatas keperluan yang dikehendaki untuk bekerja sama, tidak berlebih-lebihan yang dapat mengeluarkan wanita dari naluri kewanitaannya, menimbulkan fitnah, atau melalaikannya dari kewajiban sucinya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Catatan kaki: 1 Shahih Muslim, "Kitab Shalatul Idain," hadits nomor 823.2 Hadits riwayat Bukhari dalam Shahih-nya, "Kitab al-Ilm."3 Shahih Muslim, hadits nomor 1812.4 Shahih Muslim, nomor 1811.5 Shahih Muslim, nomor 1809.6 Shahih Muslim, hadits nomor 1912.7 Lihat Shahih Muslim pada nomor-nomor setelah hadits di atas. (penj.).8 Mumiilat dan Maailaat mengandung empat macam pengertian. Pertama, menyimpang dari menaati Allah dan tidak mau memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti menjaga kehormatan dan sebagainya, dan mengajari wanita lain supaya berbuat seperti ite. Kedua, berjalan dengan sombong dan melenggak- lenggokkan pundaknya (tubuhnya). Ketiga, maailaat, menyisir rambutnya sedemikian rupa dengan gaya pelacur. Mumiilaat: menyisir wanita lain seperti sisirannya. Keempat, cenderung kepada laki-laki dan berusaha menariknya dengan menampakkan perhiasannya dan sebagainya (Syarah Muslim, 17: 191 penj.).

Sabtu, Januari 17, 2009

palestin tanah air orang islam..

Sebenarnya kisah Palestin tenggelam dan timbul kerana banyak isu lain yang lebih diutamakan di dalam akhbar-akhbar dan media massa. Sehinggalah beberapa hari ini Israel semakin mengganas dan membunuh lebih 300 orang Palestin. Apa hebatnya Palestin sehingga semua umat Islam perlu mengambil cakna kepadanya? Palestin dianggap tanah suci umat Islam berdasarkan firman Allah swt yang bermaksud : "Wahai kaumku! Masuklah kamu ke tanah suci yang telah Allah swt perintahkan bagi kamu sekalian." (Surah al-Maidah : ayat 21) Palestin adalah tanah yang diberkati Allah. Firman Allah swt yang bermaksud : " Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsa yang telah kami berkati di sekelilingnya. (Surah al-Isra' : ayat 1) Firman-Nya lagi yang bermaksud : " Dan telah Kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintah-Nya ke negeri yang telah Kami memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu." (Surah al-Anbia' : ayat 80) Di tanah itu terdapat Masjid al-Aqsa yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama sebelum ditukar ke Masjidil Haram menghadap Kaabah. Rasulullah saw telah bersabda yang bermaksud :" Tidak digalakkan mengambil berat dalam pengembaraan kecuali kepada 3 masjid : Masjid al-Haram, masjid ini (Masjid Nabawi) dan Masjid al-Aqsa." (Riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud) Di bumi ini, terdapat ramai pesuruh Allah swt yang diutuskan di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Luth. Di sini juga adalah bumi Nabi Muhammad saw diisra'kan. Allahu... Allah... Bangunlah Wahai Pahlawan Islam Bumi ini pernah diperintah oleh Kristian selama beberapa ketika dan akhirnya jatuh ke tangan pahlawan Islam yang terkenal iaitu Salahuddin al-Ayyubi, seorang pemuda bangsa Kurdi, bukan berbangsa Arab. (Sesiapa yang berjuang di atas nama Islam, pasti Allah akan tingkatkan darjatnya) British telah mengisytiharkan penubuhan negara haram Yahudi menerusi Perjanjian Balfour pada 2 November 1917 dan mendapat persetujuan Amerika Syarikat pada 31 Ogos 1918. Pelajar Melayu yang belajar di Mesir pernah berjuang dengan menubuhkan Persekutuan Putera-Putera Semenanjung (PPS) yang kemudiannya ditukar nama kepada Persekutuan Melayu Mesir (1952) dan akhirnya nama yang terakhir adalah Persekutuan Melayu Republik Mesir, PMRAM (1971) bersama-sama kerajaan Mesir pada masa itu untuk memerangi tentera Israel yang bergabung dengan Perancis dan British. Pada 29 Oktober 1956, di atas semangat persaudaraan Islam, PMRAM telah menyertai tentera Mesir memerangi tentera musuh hingga ke perbatasan Suez. Para pelajar yang tidak berkeupayaan menyertai jihad ini telah memberi sumbangan dengan menderma darah. Golongan siswi pula tidak ketinggalan memberikan sumbangan menerusi khidmat menjahit pakaian tentera. Mereka Saudara Kita Dan kini bumi Palestin telah digemparkan sekali lagi dengan peristiwa pembunuhan yang seolah-olah tidak akan sampai ke penghujungnya sehinggalah Yahudi melalui Israel Zionis menguasai setiap inci tanah Palestin. Namun yang perlu kita fikirkan adalah nasib saudara-saudara seIslam yang terkorban dan al-Aqsa di bawah penguasaan Israel Zionis. Apa yang dapat kami bantu wahai saudaraku... 1. Sekiranya anda seorang guru, ustaz, penceramah, rakan-rakan yang sedar dan cintakan saudara seIslam serta al-Aqsa, sampaikanlah kepada mereka akan kepentingan Palestin, Masjidil Aqsa serta semaikan di jiwa mereka kisah pahlawan Islam dan penderitaan saudara kita di sana. Sesungguhnya kita ini disatukan dengan kalimah La ila ha illaAllah. 2. Sekiranya anda berkemampuan dari segi kewangan maka bolehlah menderma di sini. 3. Sampaikan berita-berita terkini mengenai Palestin dan umat Islam di negara lain melalui emel, YahooGroup, SMS, MMS, majalah dan sebagainya sebagai medium penyampaian untuk memberi kesedaran kepada umat Islam dan rakyat Malaysia .

Jumaat, Januari 16, 2009

NABI YA'QUB ALAIHISSALAM

Nabi Ya'qub adalah putera dari Nabi IshaQ bin Ibrahim sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim, bernama Rifqah binti A'zar. Ia adalah saudara kembar dari putera Ishaq yang kedua bernama Ishu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai serta tidak ada menaruh kasih-sayang satu terhadap yang lain bahkan Ishu mendendam dengki dan iri hati terhadap Ya'qub saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Ishu bahwa Ya'qublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan, sedangkan dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Ya'qub memperoleh berkah dan doa ayahnya, Nabi Ishaq. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki dan irihati, bahkan ia selalu diancam maka datanglah Ya'qub kepada ayahnya mengadukan sikap permusuhan itu. Ia berkata mengeluh : " Wahai ayahku! Tolonglah berikan fikiran kepadaku, bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Ishu yang membenciku mendendam dengki kepadaku dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehinggakan menjadihubungan persaudaraan kami ber dua renggang dan tegang tidak ada saling cinta mencintai saling sayang-menyayangi. Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperolehi keturunan soleh, rezeki yang mudah dan kehidupan yang makmur serta kemewahan . Dia menyombongkan diri dengan kedua orang isterinya dari suku Kan'aan dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua isteri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak didalam pencarian dan penghidupan dan macam-macam ancaman lain yang mencemas dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah berikan aku fikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Berkata si ayah, Nabi Ishaq yang memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua puteranya yang makin hari makin meruncing:" Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut aku tidak dapat menengahi kamu berdua ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku, badanku sudah membongkok raut mukaku sudah kisut berkerut dan aku sudak berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khuatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Ishu kepadamu akan makin meningkat dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaan mu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dan saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu, menurut fikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah engkau ke Fadan A'raam di daerah Irak, di mana bermukin bapa saudaramu saudara ibumu Laban bin Batu;il. Engkau dapat mengharap dikahwinkan kepada salah seorang puterinya dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu disegani dan dihormati orang karena karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarkat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa drpku semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah serta kehidupan yang tenang dan tenteram. Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati si anak. Ya'qub melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antaranya dan Ishu, apalagi dengan mengikuti saranan itu ia akan dapat bertemu dengan bapa saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya .Ia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya ia meminta kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Nabi Ya'qub Tiba di Irak Dengan melalui jalan pasir dan Sahara yang luas dengan panas mataharinya yang terik dan angi samumnya {panas} yang membakar kulit, Ya'qub meneruskan perjalanan seorang diri, menuju ke Fadan A'ram dimana bapa saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu , ia sesekali berhenti beristirehat bila merasa letih dan lesu .Dan dalam salah satu tempat perhentiannya ia berhenti karena sudah sgt letihnya tertidur dibawah teduhan sebuah batu karang yang besar .Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikurniakan rezeki luas, penghidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucuc yang soleh dan bakti serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Ya'qub dari tidurnya, mengusapkan matanya menoleh ke kanan dan ke kiri dan sedarlah ia bahawa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari sesuia dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi itu ,ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang seolah-olah ia memperolehi tanaga baru dan bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang di tuju dan menemui sanak-saudaranya dari pihak ibunya. Tiba pada akhirnya Ya'qub di depan pintu gerbang kota Fadan A'ram setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput ,burung-burung berterbangan di udara yang cerah dan para penduduk kota berhilir mundir mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sesampainya disalah satu persimpangan jalan ia berhenti sebentar bertanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban barada. Laban seorang kaya-raya yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan perternakan yang terbesar di kota itu tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing seraya berkata kepada Ya'qub:"Kebetulan sekali, itulah dia puterinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya, ia bernama Rahil. Dengan ahti yang berdebar, pergilah Ya'qub menghampiri yang ayu itu dan cantik itu, lalu dengan suara yang terputus-putus seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya ,ia mengenalkan diri, bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Rifqah adalah saudara kandung dair ayah si gadis itu. Selanjutnya ia menerangkan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Fadam A'raam dari Kan'aan dengan tujuan hendak menemui Laban ,ayahnya untuk menyampaikan pesanan Ishaq, ayah Ya'qub kepada gadis itu. Maka dengan senang hati sikap yang ramah muka yang manis disilakan ya'qub mengikutinya berjalan menuju rumah Laban bapa saudaranya. berpeluk-pelukanlah dengan mesranya si bapa saudara dengan anak saudara, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang dicucurkan oleh rasa terharu dan sukcita. Maka disapkanlah oleh Laban bin Batu'il tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya Ya'qub yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban ,bapa saudaranya sebagai anggota keluarga disampaikan oleh Ya'qub kdp bapa saudranya pesanan Ishaq ayahnya, agar mereka berdua berbesan dengan mengahwinkannya kepada salah seorang dari puteri-puterinya. Pesanan tersebut di terima oleh Laban dan setuju akan mengahwinkan Laban dengan salah seorang puterinya, dengan syarat sebagai maskahwin, ia harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan penternakan bakal mentuanya selama tujuh tahun. Ya'qub menyetujuinya syarat-syarat yang dikemukakan oleh bapa saudaranya dan bekerjalah ia sebagai seorang pengurus perusahaan penternakan terbesar di kota Fadan A'raam itu. Setelah mas tujuh tahun dilampaui oleh Ya'qub sebagai pekerja dalam perusahaan penternakan Laban ,ia menagih janji bapa saudaranya yang akan mengambilnya sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada ya'qub agar menyunting puterinya yang bernama Laiya sebagai isteri, namun anak saudaranya menghendaki Rahil adik dari Laiya, kerana lebih cantik dan lebih ayu dari Laiya yang ditawarkannya itu.Keinginan mana diutarakannya secara terus terang oleh Ya'qub kepada bapa saudaranya, yang juga dari pihak bapa saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya kahwin lebih dahulu. karenanya sebagi jalan tengah agak tidak mengecewakan Ya'qub dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku, Laban menyarankan agar anak saudaranya Ya'qub menerima Laiya sebagai isteri pertama dan Rahil sebagai isteri kedua yang akan di sunting kelak setelah ia menjalani mas kerja tujuh tahun di dalam perusahaan penternakannya. Ya'qub yang sangat hormat kepada bapa saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, melayannya dengan baik dan tidakdibeda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri, tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima cadangan bapa saudaranya itu . Perkahwinan dilaksanakan dan kontrak untuk masa tujuh tahun kedua ditanda-tangani. Begitu masa tujuh tahun kedua berakhir dikahwinkanlah Ya'qub dengan Rahil gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya tatkala ia masuk kota Fadan A'raam. Dengan demikian Nabi Ya'qub beristerikan dua wanita bersaudara, kakak dan adik, hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu tidak terlarang akan tetapi oleh syariat Muhammad s.a.w. hal semacam itu diharamkan. Laban memberi hadiah kepada kedua puterinya iaitu kedua isteri ya'qub seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumahtangga mereka. Dan dari kedua isterinya serta kedua hamba sahayanya itu Ya'qub dikurniai dua belas anak, di antaraya Yusuf dan Binyamin dari ibu Rahil sedang yang lain dari Laiya. Kisah Nabi Ya'qub Di Dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ya'qub tidak terdapat dalam Al-Quran secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Ya'qub dalam hubungannya dengan Ibrahim, Yusuf dan lain-lain nabi. Bahan kisah ini adalah bersumberkan dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku sejarah

Selasa, Januari 13, 2009

Ahli Ibadah dengan Pelacur yang Cantik Jelita...

Al-Hasan meriwayatkan, bahawa dahulu ada seorang pelacur yang sangat cantik jelita. Dia tidak mahu melayani orang yang datang kecuali jika dibayar sebanyak seratus dinar. Secara kebetulan pada suatu hari ada seorang ahli ibadah yang melihat wajah pelacur cantik itu sehingga membuatkan ahli ibadah itu tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Kerana lelaki ahli ibadah itu mengetahui, bahawa untuk dapat dilayani oleh pelacur cantik itu orang harus memberinya wang sebanyak seratus dinar, maka lelaki ahli ibadah itu akhirnya pergi mencari pekerjaan untuk mengumpulkan wang sebanyak itu. Setelah wang sebanyak seratus dinar itu dapat dikumpulkan, dia pun pergi menemui pelacur cantik itu serta berkata kepadanya: “Kecantikanmu telah membuatkan aku benar-benar tergoda, oleh kerana itu, aku telah berusaha sedaya upayaku untuk mendapatkan wang seratus dinar sebagaimana yang engkau kehendaki itu.” Wanita pelacur itu berkata: “Silakan masuk ke rumahku.” Dengan tidak berfikir panjang, ahli ibadah itu langsung masuk ke rumahnya. Di dalam rumah pelacur yang cantik jelita itu ada tersedia sebuah tempat tidur yang dibuat dari emas. Pelacur itu lalu duduk di atas tempat tidurnya dan berkata: “Marilah segera mendekatiku.” Ketika lelaki ahli ibadah itu bermaksud untuk memuaskan nafsunya, pada waktu itu juga tiba-tiba ia ingat kepada Allah sehingga menggigil seluruh tubuhnya. Kepada wanita pelacur tersebut lelaki ahli ibadah itu berkata: “Biarlah aku pergi saja meninggalkan kamu dan wang yang jumlahnya seratus dinar itu ambillah olehmu!” Wanita pelacur itu kembali bertanya: “Apakah sebenarnya yang terjadi atas dirimu, bukankah kamu telah tergila-gila kepadaku sehingga kamu membanting tulang dan mengeluarkan peluh untuk mendapatkan wang sebanyak seratus dinar? Pada saat ini kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan itu, akan tetapi mengapa kamu akan meninggalkan aku?” Lelaki ahli ibadah itu berkata: “Sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT dan juga atas kedudukanku selama ini di sisi-Nya. Berkemungkinan kerana aku akan pergi meninggalkan kamu, kamu merasa benci kepadaku, ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku juga sangat membenci kamu kerana Allah. Wanita pelacur itu berkata: “Jika yang kamu katakan itu benar, aku tidak akan bersuami kepada orang lain melainkan kamu.” Lelaki ahli ibadah itu berkata: “Biarlah aku keluar!” Wanita pelacur itu menjawab: “Tidak, kecuali bila kamu mahu menjadi suamiku.” “Tidak, biarlah aku keluar dari rumahmu ini!” kata lelaki itu. Wanita itu kembali bertanya: “Apakah yang membuatmu merasa keberatan bila aku memohon kepadamu supaya engkau mahu menikahi aku?” Lelaki itu menjawab: “Untuk menjadi isteriku boleh saja, akan tetapi aku harus pergi meninggalkan tempat ini kembali ke tempat biasanya aku melakukan ibadah.” Selepas berkata demikian, lelaki ahli ibadah itu langsung pergi meninggalkan rumah pelacur tersebut. Begitu juga dengan wanita pelacur itu ia ikut serta keluar dari daerahnya untuk bertaubat kepada Allah dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya. Wanita pelacur itu terus berjalan, hingga akhirnya ia sampai ke tempat asal lelaki ahli ibadah tersebut. Kepada ahli ibadah tersebut seseorang datang menemuinya dan berkata: “Sesungguhnya permaisurimu telah datang kepadamu.” Ketika ahli ibadah melihat kedatangan wanita itu, ia terkejut dan langsung terjatuh dalam pelukan wanita pelacur yang cantik jelita itu. Pada waktu itu juga lelaki ahli ibadah tersebut menghembuskan nafasnya yang terakhir. Melihat keadaan demikian, kepada orang yang hadir wanita pelacur yang telah bertaubat itu bertanya? “Apakah lelaki idamanku yang telah meninggalkanku buat selama-lamanya ini ada mempunyai saudara?” Orang yang hadir pada waktu itu menjawab: “Ia ada mempunyai seorang saudara lelaki, akan tetapi saudara lelakinya itu hidup dalam keadaan kemiskinan.” “Jika memang demikian, aku akan menikah dengannya sebagai ganti dari lelaki yang aku cintai ini,” kata wanita itu.

couple...

kenape kalau kite tengok fenomena dunia anak melayu skang ni. couple dah jadi mcm mainan diorg..... ape yang diorg nak sebenarnye.... bile tengok org ade kapel, mulelah kite terikut-ikut nak ade kapel. memang x dinafikan semase usie remaje, dalam hati kite ni mesti ade keinginan untuk berpasangan.. lumrah a tu.. yg jd maslhnye..... bile dah berjinak-jinak ngan cinta... banyak perkara yang x elok boleh terjadi. sbgi contoh:- 1)perhubungan bukan muhrim seakan dan lebih seperti muhrim... 2)parent mcm mempersetujui dan merestui hubungan mereka 3)mule2 pegang tangan, kemudian peluk2, dah tu cium2...dan akhirnye fikirlah sendiri 4)maka berlakulah zina kenapa la sume bende ni terjadi.. nak kate ade x de agama,confirm ade... myb kat name je kot.. sedarlah pompuan... yang rugi pompuan laki x rase ape pun... buat ape r kapel setengah mati... alik2 tengok x jadi kahwin... sume dah kasi dah termasuklah maruah... kite boleh tgk,kebanyakan kapel x kan bertahan di usie mude remaja... yang bertahan sampai kawin tu alhamdulillah... kite ni org islam ... ade pegangan, kita pikul dan galas agama Allah,dan ketua kite Nabi Muhamad SAW.. sedar lah.. bangkit dari mimpi kusam silam yg x bwk kite maju ke depan....... jgn lagi jadikan dunia kapel di usie remaja ni satu trend.. jauhi zina... katakan tidak pada zina insyaAllah kite mampu.... zikir dan berdoa, mohon petunjuk dari Allah s.w.t...

sahabat umpama tembok batu

Ada seorang pemuda yang sangat pemarah. Dia tidak dapat mengawal kemarahannya walaupun ianya hanya satu masalah kecil sahaja. Pada suatu hari, bapanya telah menghadiahkannya dengan seguni paku. "Untuk apakah paku-paku ini ayah?" tanya pemuda tersebut. "Setiap kali kamu marah, kamu pakulah tembok batu di hadapan rumah kita ini, bagi melepaskan kemarahan mu" jawab ayahnya. Pada hari yang pertama sahaja, pemuda itu telah memaku sebanyak 37 batang paku pada tembok batu tersebut Selepas beberapa minggu, setelah dia dapat mengurangkan kemarahannya, jumlah paku yang digunakan juga berkurangan. Dia mendapati, adalah lebih mudah mengawal kemarahannya dari memukul paku menembusi tembok batu tersebut. Akhirnya tibalah pada suatu hari, dimana pemuda tersebut tidak marah, walau sekali pun. Dia pun memberitahu ayahnya mengenai perkara tersebut dengan gembira. Bapanya mengucapkan tahniah dan menyuruh dia mencabut kembali paku itu satu persatu, pada setiap hari yang ia lalui tanpa kemarahan. Hari berganti hari, dan akhirnya dia berjaya mencabut kesemua paku-paku tersebut. Pemuda tersebut lantas memberitahu perkara tersebut kepada bapanya dengan bangganya. Bapanya lantas memimpin tangannya ke tembok tersebut dan berkata "Kau telah melakukannya dengan baik, anakku, tetapi lihatlah kesan lubang-lubang di tembok batu tersebut, tembok itu tidak akan kelihatan sama lagi seperti sebelumnya. Bila kau menyatakan sesuatu atau melakukan sesuatu ketika marah, ianya akan meninggalkan kesan parut dan luka, sama seperti ini. Kau boleh menikam seseorang dengan pisau dan membunuhnya. Tetapi ingatlah, tak kesah berapa kali kau memohon maaf dan menyesal atas perbuatam mu, namun lukanya masih tetap ada. Luka di hati adalah lebih pedih dari luka fizikal. Sahabat adalah permata yang sukar dicari. Mereka membuatkan kamu ketawa dan menggalakan mu ke arah kejayaan. Sahabat juga adalah seorang pendengar, berkongsi suka dan duka dan sentiasa membuka hatinya kepada kita. "Maafkan saya sekiranya saya pernah meninggalkan kesan berlubang di dinding hati anda."

Isnin, Januari 12, 2009

yang teristimewa.......

Sambil membasuh pinggan di singki, fikiranku melayang-layang. Teringat kepada SMS yang ku terima dari anak lelakiku yang masih di peringkat matrikulasi UIA. "Mak......test fizik tadi,boleh juga jawab, tapi sebab careless ada yang tersilap." Begitulah bunyi SMS daripada Salman. Sebagai ibu, apa patut aku balas? Apa yang aku rasa tidak mungkin dapat diluahkan melalui SMS. Lalu, aku bingkiskan segera surat ini untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Man yang dikasihi, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan izinNya emak dapat menulis surat ini untuk tatapan Man. Selawat dan salam buat junjungan mulia, Rasulullah SAW. Apa khabar? Semoga Man berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa menghubungkan hati dengan Allah SWT dan dekat padaNya. Man masih ada test lagi? Mak harap Man terus berusaha. Belajar di universiti tak sama dengan belajar di sekolah. Di U, ujian selalu diadakan dan peratus markah sentiasa dikumpulkan untuk dicampurkan dengan ujian semester akhir. Ini dibuat bertujuan untuk menggalakkan kita mewujudkan suasana pembelajaran yang berterusan dan mengelakkan kita dari membuang masa dan lalai. Mak tahu...memang Man akan rasa bebanan dan tuntutan belajar tu, tapi itulah hakikatnya. Kita pemuda-pemuda Muslim perlu berjuang untuk menjadi individu unggul yang cemerlang demi Allah yang jadikan kita dan deen yang kita junjung ni. Islam sangat menuntut umatnya mencari ilmu, mendalaminya...dan mengaplikasikannya demi kesejahteraan ummah, dan demi keunggulan ummah Islam keseluruhannya. Mungkin jika kita berusaha untuk cemerlang atas dasar kepentingan diri sahaja. Kita tidak jelas dan tidak bermotivasi. Tapi sekiranya kita jelas akan hakikat tuntutan terhadap diri, maka kita akan berusaha sungguh-sungguh kerana kejayaan itu bukan untuk diri kita sahaja, tapi kejayaan kita adalah kejayaan semua. Kita perlu menunjukkan contoh yang baik demi Allah yang menjadikan kita, demi keredhaanNya, dan demi deenul Islam itu sendiri. Man yang dikasihi, mak harap Man jelas akan matlamat ini, keredhaan Allahlah yang kita dambakan dalam apa jua tindakan kita. Mak tahu memang payah...memang susah belajar di sana... tapi itulah jihad bagi kita. Dalam hal ini, mak nak ingatkan jagalah hati dan fikiran serta tindakan kita. Utamakan solat pada waktunya. Walaupun Man sibuk kuliah,usahakan supaya dapat berjemaah di surau kampus. Jangan tinggalkan zikir Al-Mathurat setiap pagi dan sentiasa bertadabbur al-Quran. Ingat tak? Seorang yang alim yang selalu sujud kepada Allah selama 500 tahun dan apabila ia mati, Allah kata kepada malaikat, masukkannya ke syurga dengan rahmatKu. Lalu orang itu melarangnya dan meminta ia dimasukkan ke syurga atas amal-amalnya. Apabila malaikat mengiranya..tak cukup untuk melayakkan ia masuk syurga kerana jika dikira nilai amal manusia dengan anugerah Allah yang beri kepada kita sangat besar. Sujud 500 tahun tidak cukup membayar nilai sepasang mata untuk melihat. Jadi orang alim itu pun menyesal dan memohon pada Allah supaya masukkan ia ke syurga dengan rahmatNya. Begitulah hakikat diri kita Man..terlalu kerdil. Orang mukmin perlu ada dua sifat ini yang mengiringi perjalanan hidupnya iaitu, sifat raji' dan sifat taqwa. Dua sifat ini iaitu takut dan berharap perlu ada dalam hatinya, barulah menjadi manusia yang sentiasa menharap redha Allah dan takut amal-amalnya tidak diterima. Sebenarnya, Allah nak tarbiah kita sebagai hambaNya supaya tidak terlalu yakin dan merasa puas hati dengan prestasi kita walaupun telah melakukan yang terbaik. Sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah SAW sentiasa ada sifat ini sebab itulah Allah memberi kejayaan kepada mereka. Keberkatan dan rahmat Allah mengiringi mereka sehingga muncul generasi unggul yang tiada tolok bandingnya hingga kini. Tiada apa yang kita boleh banggakan dan berhak tuntut selain hanya boleh beerusaha sekaligus memulangkan hasilnya kepada Allah SWT. Mak teringat ujian fizik Man yang Man beritahu baru-baru ini. Tak apalah..tak boleh jawab sepenuhnya pun..usaha lain kali. Tapi ingat! Iringilah dengan ibadah yang kuat kepadaNya. Insya-Allah, Dia akan lebih dekat dengan kita. Hiasilah malam hari dengan solat sunat, munajat dan beristighfar kepada Nya. Itulah orang mukmin yang cerdik dalam erti kata sebenarnya. Cukup disini dulu Man. Insya-Allah, Mak akan menulis lagi. Salam juga dari Ayah dan adik-adik di kampung. Mak harap Allah mengurniakan kekuatan dan kesihatan kepada Man untuk terus berjuang. Mak doakan agar Man sentiasa diberi rahmat oleh Allah SWT. Wassalam... Salam sayang, Emak

Sabtu, Januari 10, 2009

seteguh karang...

novel form 5 untuk negeri pahang,terengganu,sabah dan sarawak...(kalau x silap r)...kisah dalam 2 bleh than r..awal2 cite tu xsdap,dh nk smpai klimaks,cite die makin seronok...cite yg mengisahkan seorang remaja perempuan yg bernama awanis menjalani hidup dan terpaksa menempuh pelbagai dugaan...ikutilah kisah selanjutnya dengan membeli novel tersebut di kedai buku yang berhampiran...